Tillämplighet

Moyas Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med att nytt pris publicerats på Moyas hemsida. Varorna som presenteras genom Moyas hemsida utgör det ordinarie sortimentet.

Pris och Betalning

Priserna på Moyas hemsida uppdateras i realtid. Frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Moya äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Moya och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning sker mot bankkort, faktura eller direktbetalning.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid utcheckning på Moyas hemsida.

Leverans

Order mottagna avseende lagerhållna produkter expedieras nästan per omgående efter lagd beställning. Moya anlitar olika fraktbolag och budfirmor för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt.

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Moya återköp under fjorton dagar från leverans. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta Moyas fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 50 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Moya.

Vid återköp skall kund kontakta Moya via “Kontakta oss”  på Moyas hemsida och uppge ordernummer och även bifoga orderbekräftelse. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Moya vara betald samt skall ordersedel medfölja. Varan skall vara förpackad i samma ytteremballage som den levererades i. Returer som inkommer till Moya utan samma ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Moya mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har rätt enligt lag om konsumentskydd vid distansavtal, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Sportaid lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Moyas kundservice via “Kontakta oss” på Moyas hemsida och uppge ordernummer.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Moya lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Företagsuppgifter

Shade Solutions AB
Fryxellsgatan 1
392 44 Kalmar
E-post: kundservice@moya.se
Org.nummer: 556682-7167